Street-art | Blog & Online Gallery - Wat is Street Art?

Wat is Street Art?

“Street art is een stroming binnen de graffitibeweging. Onder street art valt alle illegaal aangebrachte kunst die niet bij het klassieke graffiti beeld behoren. De meeste street art komt voor in de vorm van stickers, sjablonen en posters, maar ook zonder toestemming geplaatste beelden, schilderingen en mobielen vallen hieronder.

Het verschil tussen graffiti en street art is dat het bij graffiti om de naam zelf (en dus de maker) gaat en voor street art is de afbeelding zelf belangrijk. Het criterium voor graffiti is de moeilijkheidsgraad en voor street art de originaliteit. Voor beide geldt: hoe meer hoe beter. Veel street art artiesten werken ook anoniem en verspreiden afbeeldingen zonder naam of boodschap.”

Bron: wikipedia.org