Christiaan Riffel Archieven - Street-art

Transition in Color

Posted on 24th juli 2015 in Blog

Urban art project “Transition in Color” in Heerlen van start

Na de succesvolle HeerlenMurals-projecten in 2013 en 2014, waar met een dertiental muurschilderingen een start is gemaakt een internationaal aantrekkelijke collectie op te bouwen, wordt met het derde project op rij aangesloten op de eerdere edities. Met de titel “Transition in Color” sluit het project van de Stichting Street Art aan op het Jaar van de Mijnen.

 

De Stichting Street Art wil met deze edities aansluiten bij de transformatie-vraagstukken waar Heerlen en Parkstad in zijn algeheel op dit moment voor staat. Na de mijnsluiting volgde er een eerste transformatiegolf die zijn beslag kreeg onder de titel “Van zwart naar groen”. Net als bij de sluiting van de mijnen is er ten gevolge van de economische recessies en veranderingen, versterkt door een teruglopende bevolking in de regio, sprake van een nieuwe transformatiegolf met  fysiek ruimtelijke gevolgen. Leegstand, al dan niet gevolgd door sloop en braakliggende terreinen, leggen een zware druk op de aantrekkelijkheid van de stad.

 

Nieuwe activiteiten zoals het Maankwartier trachten daar een wending aan te geven en in de stad nieuw elan op te wekken. Maar in de overgang naar andere en wellicht betere tijden ontstaan rafelranden en tijdelijkheden. Dit is bijna onvermijdelijk. Dit is juist de niche waar de Stichting Street Art, met kleurrijke toevoegingen van het allerhoogste niveau, een bijdrage probeert te leveren aan het imago van de stad. Niet door het met de mond te belijden, maar door daden en te laten zien hoe het kan.

 

Deze editie van Heerlen Murals, die wederom tijdens Cultura Nova 2015 haar hoogtepunt kent, begint al op a.s. 26 juli met een megaproject aan de Spoorsingel. Van de gemeente Heerlen heeft de Stichting Street Art toestemming gekregen aan de Spoorsingel een aantal panden in haar eigendom te betrekken in het project ‘Transition in Color”. Hiervoor zijn een aantal internationaal werkende kunstenaars geselecteerd en benaderd.

poeta

De eerste die 26 juli start is de Argentijnse kunstenaar Christiaan Riffel, meer bekend onder de artiestennaam Poeta.

 

Christiaan Riffel (1982) is een kunstenaar uit Buenos Aires die niet alleen in Noord- en Zuid-Amerika bekendheid geniet, maar ook in Frankrijk, Engeland en Duitsland, toert momenteel door Europa. Zijn artistieke stijl is abstract en kleurrijk.

 

De kunstenaar is zeer begaan met filosofie en poëzie  Met zijn unieke geometrische stijl probeert hij vanuit gedachtenlijnen de verschillende posities van de kijker, nieuwe perspectieven en waarnemingen te bieden en daarmee een dialoog met de kijker en kunstwerk uit te lokken.

Het kunstwerkwerk van Christiaan Riffel zal het begin zijn van een reeks interventies die onderdeel zijn van “Transition in Color”.

De nadruk van “Transition in Color” ligt op de diversiteit van de kunstvorm. De Stichting Street Art wil op onderzoekende wijze het publiek een nieuw perspectief bieden om d.m.v.  urban art interventies de manier hoe men naar zijn omgeving kijkt en denkt positief te beïnvloeden en daarbij voortborduren aan een zeer uiteenlopende buitencollectie van Murals, waarin gekozen is voor verschillende stijlrichtingen en exponenten binnen deze spannende kunstvorm. De aanblik van de  kunstwerken kunnen een reflectie bieden en de aandacht richten op vraagstukken die hier en nu relevant zijn.

De Stichting Street Art werkt nauw samen met Cultura Nova en wordt hartelijk ondersteund door o.a. de Gemeente Heerlen, Provincie Limburg, HeerlenMijnStad en het Prins Bernard Cultuur Fonds. Het bestuur bestaat uit Peter Fransman, Volmar Delheij, Lars de Kort en Marc Maurer. Curator van het project is Raenys Martis.

 

Voor informatie zie www.heerlenmurals.nl of bel 06 1809 4400.

 

ecb

HeerlenMurals 2014. Henrik Beikirch, Peter Schunckstraat Heerlen.